AVAAVA-PALVELUT

Avaava Oy on konsultti- ja suunnittelutoimisto, joka on vuodesta 2010 toiminut laajasti esteettömyyden, opastesuunnittelun ja digitaalisen saavutettavuuden parissa. Muotoilu ja inklusiivisuus on tärkeä osa Avaava-ratkaisua, jossa monialaisen asiantuntijajoukon osaaminen ja näkemys yhdistyvät. Poikkitieteellinen yhteistyö muotoilun, arkkitehtuurin, tuotannon, vammais- ja vanhusjärjestöjen sekä viranomaisten kanssa takaa tuoreimman, kiinnostavimman ja monipuolisimman tiedon rakentamisen käyttöön. Avaava-asiantuntijat ovat koulutettuja esteettömyyskartoittajia ja sertifioituja saavutettavuusasiantuntijoita. Avaava kuuluu Design for All Europe EIDD:n hallitukseen sekä on European Concept for Accessibility Network EuCAN:n sekä European Network of Accessible Tourism ENAT:n jäsen. Lisää tietoa Avaavasta: www.avaava.fi

ESTEETÖN YMPARISTÖ

Rakentamisen alueella Avaava palvelee kaikkia rakentamisen alan ammattilaisia – suunnittelijoita, rakennuttajia ja rakennusliikkeitä – toteuttamaan esteetöntä ympäristöä.

Esteettömyyskartoitukset

Esteettömyyskartoituksessa selvitetään kohteen esteettömyyden ja tilojen toimivuus eri tavoin liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden kannalta. Avaava tekee esteettömyyskartoituksia sekä peruskorjaushankkeissa että uudisrakennuspuolella palvelemaan rakennuttajaa ja suunnittelijoita. Avaavan kartoitusmenetelmä pohjautuu sekä rakennuslainsäädäntöön että suosituksiin. Kartoituksen tuloksena syntyy raportti, jossa esitetään havaitut ongelmakohdat ja annetaan toimenpide-ehdotukset.

Esteettömyyskonsultointi ja -suunnittelu

Avaavan esteettömyyssuunnittelu- ja konsultointipalvelu tarjoaa apua niin pieniin kuin suuriinkin rakennushankkeisiin. Esteettömyyskonsultointi voi olla laajuudeltaan koko suunnittelu- ja toteutusvaiheen kattavaa tietotukea tai nopeasti toteutettavaa esteettömyysneuvontaa, esimerkiksi tuotevaihtoehtojen kartoitusta. Avaava tarjoaa valmiit esteettömyyssuunnitelmat rakennuslupia varten ja suunnitteluapua työn edetessä. Suunnittelupalvelu sisältää valmiit kuvat asiakkaan käyttöön.

Esteettömyyskoulutukset

Avaavan esteettömyyskoulutus sisältää monipuolisen kokonaisuuden esteettömyystietoa. Koulutuksen sisältö räätälöidään vastaamaan asiakkaamme tarpeisiin. Koulutus voi rakentua esimerkiksi meneillään olevan rakennuskohteen esteettömyyshaasteiden ympärille, tai koulutuksen sisältö voidaan rajata koskemaan vain tiettyjä esteettömyyden osa-alueita kuten esimerkiksi toimivaa näkemis- tai kuunteluympäristöä. Avaava-koulutuksen luennoitsijat ovat esteettömyyden eri osa-alueiden parhaita asiantuntijoita.

DIGITAALINEN SAAVUTETTAVUUS

DIGITAALINEN

SAAVUTETTAVUUS

Viestinnän ja palvelujen alueella Avaava® palvelee tilaajia, suunnittelijoita, toteuttajia ja toimittajia saavutettavuuden toteuttamisessa. Avaava auttaa organisaatioita huomioimaan käyttäjien moninaisuuden, erilaiset tarpeet ja tavat vastaanottaa viestintää.

 

Saavutettavuustestaukset ja -kartoitukset

Verkkosivujen saavutettavuustestauksessa Avaava selvittää sivujen esteettömyyden käytettävyyden kannalta ja teknisesti. Testauksessa selviää, kuinka hyvin verkkosivut toimivat erilaisten käyttäjien, esimerkiksi näkövammaisten henkilöiden, kannalta. Avaava tekee myös laajempia saavutettavuuskartoituksia, joissa selvitetään saavutettavuuden ja moninaisuuden huomioimisen ja näyttäytymisen organisaation strategiassa, viestinnässä, asiakaspalvelussa ja kommunikaatiossa.

Koulutus, konsultointi ja suunnittelu

Avaava konsultoi ja kouluttaa organisaatioita saavutettavan viestinnän ja palvelujen kehittämisessä. Avaava konsultoi kaikilla organisaation ja prosessien tasoilla strategioista verkkosivujen koodaukseen asti. Avaava esimerkiksi laatii WCAG 2.1 kriteeristön mukaisia saavutettavuussuunnitelmia ja järjestää koulutusta EU:n saavutettavuusdirektiivistä, digitaalisen viestinnän ja sähköisen asioinnin saavutettavuudesta ja käyttäjätarpeista. Koulutuksissa aina äänessä myös Avaavan kokemusasiantuntijat.

    OPASTESUUNNITTELU

    Avaava tekee opastesuunnittelua yli kymmenen vuoden kokemuksella ja ammattitaidolla soveltaen Design for All -suunnitteluperiaatetta. Avaava® on kehittänyt saavutettavuusperiaatteita noudattavan opastus- ja wayfinding-menetelmän, jossa eri tavoin toimimis- ja liikkumisesteiset henkilöt, myös näkövammaiset ja sokeat henkilöt, on otettu huomioon. Avaava laatiiu opastetarvemäärityksiä, opastesuunnittelua sekä hoitaa koko opastetuotannon ja sen valvonnan. Avaavalla on oma saavutettavuusperiaatteita noudattava Kohosign® -opastejärjestelmä, joka pitää sisällään perusopasteiden lisäksi myös opasteet kaikille aisteille. Lue lisää Avaava-opasteet -sivulta.

    Avaava on tehnyt opastussuunnittelua ja -toteutusta mm. erilaisiin toimistorakennuksiin, kaupallisiin tiloihin, sairaaloihin, lääkäriasemiin, opetustiloihin, kirjastoihin, kurssikeskuksiin ja kirkkoihin.