AVAAVAS PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Karanttias dotterbolag Avaava Oy erbjuder produkter och tjänster till sakkunniga inom byggbranschen. Avaava har en omfattande wayfinding- och skyltdesigntjänst genom vilken du kan få allt från skyltdesign till installation. Avaava har bland annat utvecklat Kohosign® ledningssystem som ger en tydlig och oavbruten guidad väg för alla som rör sig i byggnaden. De olika skylttyperna i Kohosign®-produktfamiljen kompletterar varandra, vilket gör det enklare att få en översikt över utrymmet och navigera i utrymmet med en mängd olika medel.
Läs mer om skyltar >

Avaava Oy importerar badrumsinredning och -tillbehör som tillverkas av tyska Normbau. Finländska designare är särskilt förtjusta i badrumsproduktkollektionen Cavere som ritats av arkitektkontoret F.C. Möller som fått pris för sin formgivning. Den IF Design Award-belönade Cavere badrumsinrednings- och tillbehörsserien är en omfattande kollektion av tillbehör och badrumsinredning, såsom klädkrokar, tvåldispenser, toalettpappershållare, skräpkorg och toalettborste, vilka ger ett enhetligt utseende till alla toaletter och badrum i byggnaden.
Läs mer om badrumskollektion >

AVAAVA-TJÄNSTER

Sedan 2010 har Avaava Oy arbetat mycket med åtkomlighet, skyltdesign och digital tillgänglighet. Design och inkludering är en viktig del av Avaava-lösningen, där man sammanför ett tvärvetenskapligt teams expertis och vision. Avaava erbjuder lösningar för en åtkomlig omgivning samt tillgänglighet av tjänster och kommunikation. På byggsidan betjänar Avaava i synnerhet designer, byggherrar och byggföretag. På kommunikationssidan består Avaavas kunder både av privata och offentliga organisationer som vill sörja för tillgängligheten av tjänster och kommunikation.
Läs mer om tjänster >