AVAAVA-SKYLTAR

KOHOSIGN®-SKYLTAR

Kohosign® skylterbjudande:

  • berörbar platskarta
  • ordkarta
  • riktningsskyltar
  • utrymmes- och rumsskyltar
  • hisskyltar/våningsskyltar
  • symbolskyltar och -märken
  • piktogram
  • punktskriftsskyltar
  • ljudsignaler
  • golvreflektorer

Kohosign® – huvudprodukten i skyltserien är en industriellt tillverkad upphöjd huvudskylt där man använt den senaste tillverkningstekniken, i vilken den synliga informationen också presenteras med hjälp av upphöjda mönster och punktskrift. Den berörbara platskartan betjänar både seende och synskadade människor så att de får en översikt över utrymmet och hittar platsen. Alla Kohosign®-skyltar kan förses med punktskrift.

KOHOSIGN® PLATSSKYLTAR OCH VÄGLEDANDE SKYLTAR

KOHOSIGN® PLATSSKYLTAR OCH VÄGLEDANDE SKYLTAR

Tydliga symboler på Kohosign® riktningsskyltar och -märken hjälper användaren att navigera på platsen oavsett ålder, storlek, nationalitet, funktionella eller sensoriska begränsningar. Istället för klistrade bokstäver kan man använda upphöjda bokstäver och synlig information på skylten för att komplettera punktskrift. KOHOSIGN®-skyltarnas användartestade huvudfärger är blåbärsblå, skogsgrön och grafitgrå.

KOHOSIGN® LJUDSIGNALER

Ljudguidning är en funktionell men sällan använd form av ledning. Den riktar sig särskilt till synskadade och blinda, men är en bra ledningshjälp för alla.

Kohosign® ordkarta är en form av ljudguidning som ger förhandsinformation om en destination redan från din hemdator. Kohosign® ordkarta är en vägbeskrivning till platsen som kan läsas eller lyssnas till på webbplatsen. Man får även en tydlig beskrivning av själva byggnaden och placeringen av dess olika funktioner.