AVAAVA-TJÄNSTER

Avaava Oy är ett konsult- och designkontor som sedan 2010 arbetat med tillgänglighet, skyltdesign och digital tillgänglighet. Design och inkludering är en viktig del av Avaava-lösningen, där man sammanför ett tvärvetenskapligt teams expertis och vision. Tvärvetenskapligt samarbete med design-, arkitektur-, produktions-, handikapp- och äldreorganisationer och myndigheter säkerställer att man använder den senaste, mest intressanta och mångsidiga informationen för byggnation. Avaava-experterna är utbildade tillgänglighetskartläggare och certifierade åtkomlighetsexperter. Avaava är medlem i styrelsen för Design for All Europe EIDD och är medlem i European Concept for Accessibility Network EuCAN och European Network of Accessible Tourism ENAT. Mer information om Avaava: www.avaava.fi

TILLGÄNGLIG MILJÖ

I byggbranschen betjänar Avaava alla sakkunniga inom byggbranschen – designare, byggherrar och byggföretag – för att skapa en tillgänglig miljö.

 

Tillgänglighetskartläggningar

I en tillgänglighetskartläggning undersöker man objektets tillgänglighet och utrymmenas funktionalitet på olika sätt för personer med nedsatt rörlighet och funktionsnedsättning. Avaava utför tillgänglighetskarläggningar både i renoveringsprojekt och nybyggnationer för att hjälpa byggherrar och designare. Avaavas kartläggningsmetod grundar sig både på byggnadslagstiftningen och rekommendationer. Kartläggningen resulterar i en rapport där man lägger fram problem som identifierats och ger förslag till åtgärder.

Tillgänglighetskonsultation och -design

Avaavas tillgänglighetsdesign- och konsulationstjänst erbjuder hjälp för både små och stora byggprojekt. Tillgänglighetskonsultation kan vara informationsstöd som täcker hela design- och implementeringsfasen eller snabb tillgänglighetskonsultation, till exempel kartläggning av produktalternativ. Avaava erbjuder färdiga tillgänglighetsplaner för bygglov och designhjälp allt eftersom arbetet fortskrider. I designtjänsten ingår färdiga bilder som kunden kan använda.

Tillgänglighetsutbildningar

Avaavas tillgänglighetsutbildning innehåller en mängd information om tillgänglighet. Innehållet i utbildningen är skräddarsytt för att möta våra kunders behov. Utbildningen kan till exempel byggas kring en pågående byggarbetsplats tillgänglighetsutmaningar, eller så kan utbildningens innehåll begränsas till vissa aspekter av tillgänglighet, till exempel en funktionell visnings- eller lyssningsmiljö. Föreläsarna i Avaava-utbildningen är de bästa experterna på olika delområdena inom tillgänglighet.

DIGITAL TILLGÄNGLIGHET

DIGITAL TILLGÄNGLIGHET

Inom området kommunikation och tjänster betjänar Avaava® beställare, designare, projektansvariga och leverantörer för att uppnå tillgänglighet. Avaava hjälper organisationer att ta hänsyn till mångfalden av användare, olika behov och sätt att ta emot kommunikation.

 

Tillgänglighetstester och -kartläggningar

Vid tillgänglighetstestning av webbplatser undersöker Avaava sidornas tillgänglighet när det gäller användbarhet men även tekniskt. Vid testning utreder man hur bra webbplatsen fungerar för olika användare, t.ex. synskadade. Avaava genomför också mer omfattande tillgänglighetskartläggningar, där man undersöker hur tillgänglighet och mångfald beaktas och återspeglas i en organisations strategi, kommunikation och kundservice.

Utbildning, konsultering och planering

Avaava konsulteras och utbildar organisationer i att utveckla uppnåbar kommunikation och tjänster. Avaava konsulteras på organisationens och processernas alla nivåer, från strategier till webbplatskodning. Avaava utvecklar till exempel tillgänglighetsplaner i linje med WCAG 2.1-kriterierna och arrangerar utbildning i EU:s tillgänglighetsdirektiv, tillgänglighet till digital kommunikation och elektronisk information och användarbehov. Avaavas erfarenhetsexperter talar även alltid under utbildningarna.

SKYLTDESIGN

Avaava har över 10 års erfarenhet av och expertis inom skyltdesign genom att tillämpa designprincipen Design for All. Avaava® har utvecklat en metod för ledning och wayfinding i enlighet med principerna för tillgänglighet, som tar hänsyn till personer med funktionsnedsättning och minskad rörlighet, inklusive synskadade och blinda. Avaava utarbetar specifikationer för skyltbehov, designar skyltar samt sköter hela skyltproduktionen och dess övervakning. Avaava har sitt eget Kohosign® skyltsystem som följer tillgänglighetsprincipen och som omfattar både basskyltar och skyltar för alla sinnen. Läs mer på sidan för Avaava-skyltar.

Avaava on tehnyt opastussuunnittelua ja -toteutusta mm. erilaisiin toimistorakennuksiin, kaupallisiin tiloihin, sairaaloihin, lääkäriasemiin, opetustiloihin, kirjastoihin, kurssikeskuksiin ja kirkkoihin.