PREFABRICERADE LÖSNINGAR

Fördelarna med Karanttias prefabricerade element- och modullösningar

Prefabricering har i undersökningar visat sig öka byggprojekts produktivitet och förbättra tidshanteringen. Det uppstår inga oväntade och oförutsedda merkostnader eller förseningar på byggarbetsplatsen. Leveransen av helt färdiga helheter till byggarbetsplatsen sker snabbt och ger tydliga tidsbesparingar. Vid prefabricering använder man former av industriell konstruktion separat från byggarbetsplatsen, så att dessa underenheter av byggprojektet kan slutföras på heltid tillsammans med byggnadstakten och oavsett väder och årstid. Under designprocessen erbjuder Karanttia ett designteam för byggprojektet. Designteamet består av en arkitekt, vvs- och elmontörer och en byggnadsingenjör.

Karanttia elementskyddsrum av betong är det snabbaste sättet att bygga ett skyddsrum som uppfyller gällande bestämmelser och normer. Nyckelfärdig installation 2–4 arbetsdagar per skydd.
Läs mer om skyddsrum >

Karanttia modulbadrum levereras helt färdiga till byggarbetsplatsen – med inredning och tillbehör. Själva installationen tar 15–20 minuter. Vår design- och produktionsprocess möjliggör skräddarsydda lösningar och anpassningsbarhet.
Läs mer om modulbadrum  >

FÖRDELAR MED PREFABRICERING

 

 • Byggarbetet är förutsägbart och det uppstår inga oväntade och oförutsedda merkostnader eller förseningar.
 • Produktionsprocessen anpassas till kundens behov.
 • Design- och produktionstakten kombineras till en funktionell helhet.
 • Användningen av prefabricerade kompletta lösningar snabbar på processen på byggarbetsplatsen.
 • Intelligens kan läggas till prefabricerade moduler redan på fabriken.
 • Återvinningsbara och säkra material används vid prefabricering.
 • Det uppstår endast lite byggavfall.
 • Många problem blir lösta i designprocessen och i hela byggandets leveranskedja.
 • Det kommer inte att uppstå några oväntade kostnader eftersom europriset är känt.
 • Elementens anpassningsbarhet överensstämmer med användarnas, t.ex. åldrande befolkning, förändrade behov.
 • Om byggnaden designas med prefabricering i åtanke redan från början, säkerställer man de tidtabells- och produktivitetsfördelar som prefabricerade totallösningar ger.