PREFABRICERADE LÖSNINGAR

Prefabricerad konstruktion ger fördelar

Karanttias produkter är prefabricerade. De bygglösningar vi erbjuder bygger på prefabricerad och modulär konstruktion. Prefabricering har enligt undersökningar bidragit till produktiviteten i olika byggprojekt och förbättrat tidshanteringen. Med prefabricering finns det inga okontrollerbara överraskningar och oförutsedda merkostnader i byggandet. Även förseningar i byggfasen kan hanteras bättre.

Installation och efterbehandling går snabbt, när man arbetar med prefabricerade och färdigbyggda element. På så sätt kan man spara mycket tid.

Prefabriceringen sker som industriellt byggande, men separat från byggarbetsplatsen. På så sätt kan undermonteringarna av ett byggprojekt göras på heltid vid sidan av resten av bygget – oavsett väder eller årstid.

Under hela designen erbjuder Karanttia ett dedikerat designteam för våra kunders användning. Vårt designteam består av en arkitekt, VVS- och elkonstruktörer och en byggnadskonstruktör.

Kontakta oss, och ställ gärna frågor! >

Ett skyddsrum av prefabricerade betongelement är det snabbaste sättet att bygga ett skyddsrum som uppfyller föreskrifter och standarder. Karanttia®-skyddsrum är lätt att modifiera. Ytan, höjden och formen kan anpassas till behovet och byggobjektet. Installationen av skyddsrummet utförs och levereras snabbt i nyckelfärdigt skick, på bara 2-4 arbetsdagar.

Karanttia®-skyddsrum fyller alla tekniska krav för S1-klass elementbefolkningsskydd. Det är en enkel säker och kostnadseffektiv byggnadsmetod. Alla våra skyddsrum levereras i kompletta paket, inklusive utrustning och tillbehör som behövs vid kristider.

Läs mer om skyddsrum >

Alla modulbadrum levereras helt monteringsfärdiga. Utöver stommen innehåller den prefabricerade modulen badrumsmöbler och inredning samt tillbehör. Stommen på Karanttia®-modulbadrum är gjord av betong. Själva installationen på plats tar bara en kvart.

Karanttia®-modulbadrum är en innovativ, komplett produkt. Den prefabricerade lösningen är en fördel under byggfasen. Kvaliteten är jämn och kostnaden för byggprojektet är bättre kontrollerad. Karanttias design-och produktionsprocess möjliggör flexibilitet och skräddarsydda lösningar.

Läs mer om modulbadrum  >

FÖRDELAR MED PREFABRICERING

 

 • Byggarbetet är förutsägbart och det uppstår inga oväntade och oförutsedda merkostnader eller förseningar.
 • Produktionsprocessen anpassas till kundens behov.
 • Design- och produktionstakten kombineras till en funktionell helhet.
 • Användningen av prefabricerade kompletta lösningar snabbar på processen på byggarbetsplatsen.
 • Intelligens kan läggas till prefabricerade moduler redan på fabriken.
 • Återvinningsbara och säkra material används vid prefabricering.
 • Det uppstår endast lite byggavfall.
 • Många problem blir lösta i designprocessen och i hela byggandets leveranskedja.
 • Det kommer inte att uppstå några oväntade kostnader eftersom europriset är känt.
 • Elementens anpassningsbarhet överensstämmer med användarnas, t.ex. åldrande befolkning, förändrade behov.
 • Om byggnaden designas med prefabricering i åtanke redan från början, säkerställer man de tidtabells- och produktivitetsfördelar som prefabricerade totallösningar ger.