KARANTTIA® MODULBADRUM

Ett Karanttia® modulbadrum av betong levereras till byggarbetsplatsen fullt utrustad med all inredning och tillbehör. Tack vare sin stora hållbarhet anpassar sig modulbadrummet av betong till alla stadier av livscykeln, bidrar själv till byggnadens livscykel och till exempel kan hjälpmedel flyttas och läggas till olika platser på väggen under byggnadens livslängd. Karanttia® modulbadrum gör arbetet enklare för både byggherrar, designare och entreprenörer. Kundändringsarbeten kan utföras som en del av vår fördesign- och tillverkningsprocess. Karanttia modulbadrum tillverkas av Rakennusbetoni- ja Elementti Oy.

FÖRDELAR MED MODULBADRUM

Karanttia® modulbadrum levereras till byggarbetsplatsen helt färdig med inredning och tillbehör. Själva installationen tar 15–20 minuter. Vår design- och produktionsprocess möjliggör skräddarsydda lösningar och anpassningsbarhet.

 • Badrummet är tillverkat av betong och resistent mot fukt och tid.
 • Underlättar arbetet under design och byggande.
 • Ökar förutsägbarheten för kostnader och byggarbetsplatstid.
 • Minskar arbetet på byggarbetsplatsen och reparationer.
 • Påskyndar byggprojektet.
 • Elementet är enkelt och snabbt att ansluta till husteknik.
 • Byggtiden på byggarbetsplatsen minskar.
 • Elementets konstruktion, fuktisolering och inredning sker på ett kontrollerat sätt i torra utrymmen.
 • Kvalitets-, tillgänglighets- och andra myndighetsbestämmelser säkerställs.
 • Det övergripande ansvaret ligger hos en aktör.

DESIGNTJÄNST

Designtjänsten tproducerar färdiga arkitektbilder samt bilder på värme, vatten, ventilation, el och konstruktion i den form som kunden önskar och vid den tidpunkt som krävs för design- och byggande. Vi kan skräddarsy badrummet enligt kundens och byggnadens behov. Våra färdiga designbilder samlar typbadrummets bilder i ett enda material.

Kontakta oss för färdiga bilder för nedladdning.

Materialet innehåller:

 • DWG-bilder
 • 3D-modeller
 • Designanvisning
 • Installationsinsanvisning
 • Broschyr

REFERENS 1

LAKEA
Seinäjoen Tuohi

Bostadsaktiebolaget Seinäjoen Tuohi är det första huset som byggts med Sydänpuu-konceptet utvecklat av Lake. Karanttia modulbadrum levererades till platsen.

REFERENS 2

SATO
Kumpula, Helsinki

Sato byggde ett vackert 5-våningshus på Gadolininkatu, på en sluttning bredvid Kumpulas campus. I huset finns SATO hyresbostäder för många stadier i livet, från kompakta lägenheter till rymliga enrumslägenheter. Karanttia modulbadrum levererades till byggnaden.

Karanttia® modulbadrum är en innovativ totalprodukt av betong som levereras till byggarbetsplatsen helt färdig.

Det prefabricerade badrummet i fabriksutrymmena innehåller alla nödvändiga inredningar och tillbehör. Tack vare sin stora hållbarhet anpassar modulbadrummet av betong sig till alla stadier av livscykeln när hjälpmedel flyttas och läggs till olika platser på väggen under byggnadens livslängd. Modulbadrummet kan också enkelt göras om exempelvis från ett badrum i en studentlägenhet till ett badrum i en seniorlägenhet.

Ett industriellt prefabricerat badrum påskyndar byggprocessen på byggarbetsplatsen och ökar byggprojektets förutsägbarhet. Vår designtjänst möjliggör kundorienterade och skräddarsydda lösningar. Ett badrum av betong säkerställer jämn kvalitet, och prefabricering ökar hanteringen av kostnader i ett byggprojekt när det inte finns några oförutsedda kostnader. Användningen av ett prefabricerat modulbadrum av betong är förutsägbart, av hög kvalitet och ansvarstagande. Badrummets genomföringsmetoder har redan lösts i designfasen, vilket skapar effektivitet och mervärde för både byggarbetsplatser och hela byggleverantörskedjan.

När man använder modulbadrum måste objektet redan från början designas med prefabricering i åtanke för att uppnå tidtabell- och produktivitetsfördelarna med prefabricerade totallösningar. Under designprocessen kommer Karanttia att erbjuda ett designteam för byggprojektet. Designteamet består av en arkitekt, vvs- och elmontörer och en byggnadsingenjör. Användningen av prefabricerade badrumsmoduler i byggnader kräver samarbete mellan olika designområden och aktörer under designprocessen.