KARANTTIA® SKYDDSRUM

Karanttia® skyddsrum är det snabbaste sättet att bygga ett skyddsrum av klass S1 som uppfyller bestämmelser och normer.

Skyddets yta, höjd och skyddsrummets form är helt anpassningsbara enligt byggnadens planer. Det tar 2–4 arbetsdagar att installera Karanttia® skyddsrum på byggarbetsplatsen och leveranstiden är cirka sex veckor från beställning.

I leveransen ingår:

 • Skyddsrummets strukturplan för byggnadstillsyn
 • Skyddsrummets placeringsritning
 • Vägg- och takelement
 • Nödutgång
 • Skyddsrummets dörrar, luckor, genomföringar för värme, vatten, ventilation och el
 • Ventilationsutrustning, kanaler, luftintagsrör för kristid
 • Skyddsrummets utrustningar för kristid
 • Täthetstest för skyddsrummets inspektör

Karanttia skyddsrum tillverkas av Rakennusbetoni- ja Elementti Oy i Hollola.

FÖRDELAR MED ELEMENTSKYDDSRUM

Karanttia® skyddsrum är en nyckelfärdig installation. Själva installationen tar 2–4 arbetsdagar. I Karanttias leveranser ligger det övergripande ansvaret hos en enda aktör från början till slut.
Prefabricerade elementskyddsrum påskyndar avsevärt arbetet på byggarbetsplatsen och förbättrar hanteringen av byggprojektets kostnader. Man vet kostnaderna för prefabricerade elementskyddsrum i förväg och det kommer inte att finnas några överraskningar i byggarbetsplatsskedet. Karanttia® skyddsrum tillverkas av Rakennusbetoni- ja Elementti Oy.

Alla levererade produkter och lösningar uppfyller myndigheternas bestämmelser på nationell och lokal nivå.

Utrustningar och tillbehör som ingår i den fullständiga leveransen

 • Ventilationsutrustning IVL-1
 • Slusstält ST-1
 • Reservvattenbehållare VS-3
 • Torrklosett KH-3
 • Torrklosettinredning KK-3
 • Sopkärl JS-3
 • Skyddsmaterial

Läs mer om utrustningar och tillbehör >

SKYDDSRUM

SKYDDSRUM avser ett separat utrymme eller en separat byggnad som byggts i eller i anslutning till en byggnad och vars syfte är att ge människor skydd där de normalt rör sig, arbetar och bor. Syftet med ett skyddsrum är att skydda civilbefolkningen och personer som inte deltar i krig under krig, väpnade konflikter och strider. Befolkningsskyddet förbereds till exempel genom att bygga skyddsrum. Inrikesministeriet leder och samordnar de nationella befolkningsskyddsarrangemangen. Byggnad och underhåll av skyddsrum regleras av räddningslagen. Karanttia har över 30 års erfarenhet av att bygga prefabricerade elementskyddsrum i enlighet med myndigheternas bestämmelser. Den unika kompetensen garanterar att både arkitekter och sakkunniga inom byggbranschen får den mest heltäckande och pålitliga informationen. Våra experter hjälper till med alla frågor som rör design och byggande av skyddsrum.