UTRUSTNINGAR OCH TILLBEHÖR I KRISTID

KARANTTIA ELEMENTSKYDDSRUM är det snabbaste sättet att bygga ett skyddsrum av klass S1 som uppfyller bestämmelser och normer.

Skyddets yta, höjd och skyddsrummets form är helt anpassningsbara enligt byggnadens planer. Det tar 2–4 arbetsdagar att installera Karanttia elementskyddsrum på byggarbetsplatsen och leveranstiden är cirka sex veckor från beställning.

I leveransen ingår:

 • Skyddsrummets strukturplan för byggnadstillsyn
 • Skyddsrummets placeringsritning
 • Vägg- och takelement
 • Nödutgång
 • Skyddsrummets dörrar, luckor, genomföringar för värme, vatten, ventilation och el
 • IV-utrustning, kanaler, luftintagsrör för kristid
 • Skyddsrummets utrustningar för kristid
 • Täthetstest för skyddsrummets inspektör

Karanttia skyddsrum tillverkas av Rakennusbetoni- ja Elementti Oy i Hollola.

Ventilationsutrustning IVL-1

Ventilationsutrustning IVL-1 är avsedd för skyddsrum i klassen S1.
Karanttia levererar utrustning med tillbehör samt fördelningskanaler för kristid färdigt installerade till byggarbetsplatsen. Man utför samtidigt ett täthetstest av skyddsutrymmet. En rapport om testet lämnas på byggarbetsplatsen.

Dimensionering: 1 utrustning per 45 m2 skyddsområde

Certifikat: EUFI29-19001930-C

I leveransen ingår:

 • YV-1 övertrycksventil
 • TV-3 tilluftsventil
 • YM-3 övertrycksmätare

Reservvattenbehållare VS-3

Fluid-Bag reservvattenbehållare tillverkas i Jakobstad. Behållaren, som rymmer 1 000 l, är lätt när den är tom och ryms i ett litet utrymme. Behållaren är helt sluten och lufttät och håller vattnet rent. Behållaren kan tvättas.

Behållaren levereras med alla sina tillbehör i en robust kartong: innerpåse, yttre säck, vattenslang för fyllning och dispensering, handfyllningstratt, stativ och tydliga monterings- och bruksanvisningar.

Utrymmesbehov: Diameter när vattenfylld 1 160 mm, höjd 1 280 mm, förvaras i en låda när tom 1 200 x 300 x 400 mm, vikt 21 kg

Dimensionering: 15 l/40 l per m2 skyddsområde

Certifikat: VTT-C-1908-07

Slusstält ST-1

Slusstältet är avsett för skyddsrum i klassen S1.

Vid kris monteras slusstältet framför skyddsrummets tillträdesdörr, vilket förhindrar att utomhusluft som innehåller farliga ämnen kommer in i skyddet.

Storlekar:

 • 1 650 x 2 150 mm (SO-dörr 900 x 2 000 mm)
 • 1 900 x 2 150 mm (SO-dörr 1 200 x 2 000 mm)
 • Djupmått 560 mm. Grundformen är rektangulär. Under normala förhållanden förvaras slusstältet oöppnat i sin förpackning.

Certifikat: VTT C365/05

Torrklosett KH-3

Torrklosettskrubben KH-3 levereras enskilt eller i grupper om två.

Under normala förhållanden förvaras torrklosettskrubben oöppnad i sin förpackning.

Certifikat: VTT-C-9045-12

Torrklosett KK-3

Volymen för torrklosettens plastbehållare ska vara minst 38 l. Behållarna förvaras inuti varandra.

I leveransen ingår:

 • Torrklosettbehållare
 • Fästgångjärn av metall med lock och sittring
 • 16 st. plastsäckar och knytband
 • Monterings- och bruksanvisning

Dimensionering: 1 kärl per 20 m2 skyddsområde.

Certifikat: VTT C229/03

Sopkärl JS-3

Plastkärlets volym är 100 l. Kärlet har lock och bärhandtag. Kärlet väger 4 kg när det är tomt. Förvaras staplade inuti varandra.

Höjd 700 mm, diameter 48 mm.

Dimensionering: 15 l per skyddsområdets m2

Certifikat: EUFI29-19002717-C

Skyddsmaterial

Skyddsmaterialet levereras förpackat i en enda låda som samtidigt fungerar som förvaringslåda för skyddsmaterial.

Skyddsmaterialets innehåll och mängd varierar beroende på antalet personer i fastigheten eller skyddets personantal.