PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Karanttias dotterbolag Avaava Oy importerar badrumsinredning och -tillbehör som tillverkas av tyska Normbau. Finländska designare är särskilt förtjusta i badrumsproduktkollektionen Cavere som ritats av arkitektkontoret F.C. Möller som fått pris för sin formgivning. Den IF Design Award-belönade Cavere badrumsinrednings- och tillbehörsserien är en omfattande kollektion av tillbehör och badrumsinredning, såsom klädkrokar, tvåldispenser, toalettpappershållare, skräpkorg och toalettborste, vilka ger ett enhetligt utseende till alla toaletter och badrum i byggnaden.
Läs mer badrumsprodukter >

Sedan 2010 har Avaava Oy arbetat mycket med åtkomlighet, skyltdesign och digital tillgänglighet. Design och inkludering är en viktig del av Avaava-lösningen, där man sammanför ett tvärvetenskapligt teams expertis och vision. Avaava erbjuder lösningar för en åtkomlig omgivning samt tillgänglighet av tjänster och kommunikation. På byggsidan betjänar Avaava i synnerhet designer, byggherrar och byggföretag. På kommunikationssidan består Avaavas kunder både av privata och offentliga organisationer som vill sörja för tillgängligheten av tjänster och kommunikation.
Läs mer om designtjänster >