DESIGNTJÄNSTER

Utöver produkter erbjuder Karanttia sin stora designexpertis och relaterade tjänster.

Användningen av prefabricerade badrumsmoduler på olika objekt kräver samarbete mellan olika designdiscipliner och aktörer. Specialkompetens inom skyddsrum är också avgörande i ett tidigt skede av planeringen. Karanttia erbjuder även speciell designexpertis relaterad till lättåtkomlighet.

BYGGNADSDESIGN

Vid utformning av prefabricerade element -och modulära strukturer måste prefabriceringsförhållandena beaktas redan från början för att uppnå tidsschemat och produktivitetsfördelarna med totallösningar. Under hela konstruktionen erbjuder Karanttia sina kunder ett designteam för byggprojektet. I teamet ingår en arkitekt, VVS- och elkonstruktörer och en byggnadskonstruktör.

TJÄNSTER INOM LÄTTÅTKOMLIGHET

Karanttias dotterbolag och Avaava Oy, som delar samma lokaler, är specialiserade på att skapa byggnader med lätt åtkomlighet och relaterade produkter. Man måste tänka på åtkomlighet och skyltarnas utformning i allt högre grad redan under byggfasen som en naturlig del av den övergripande utformningen. Avaava erbjuder ett mångkunnigt team som behärskar aspekter om arkitektur, design, produktion och känner till handikapp- och ålderdomsorganisationer och myndigheternas krav. På så sätt kan Karanttia tillhandahålla den senaste, mest intressanta och mångsidiga informationen i branschen för olika byggprojekt. Avaavas experter är mästare på internationell nivå inom lättåtkomlighet och certifierade inom branschen.

Läs mer om Avaavas alla tjänster via den här linken >

MATERIAL OCH DESIGNBILDER

Karanttias experter producerar arkitekturbilder, VVS och strukturbilder i det format som kunden önskar för användning i projekt. Till exempel kan designbilder för modulbadrum och typbadrum kombineras till en enda uppsättning material som inkluderar DWG-bilder, 3D-modeller, en designguide, en installationsguide och en broschyr.

På den här sidan kan du ladda ner färdiga designbilder på tillgängliga toaletter och badrum utrustade med Cavere-produkter och hjälpmedel i olika storlekar. Bilderna finns i dwg- och pdf-format. Förutom hjälpmedel måste tillgängliga toaletter och badrum även ha larmsystem. Svängdörren behöver ett horisontellt draghandtag på 800 mm höjd på toalettsidan. (Rummen på bilderna har skjutdörrar).

Dwg-bilder av enskilda Cavere-hjälpmedel finns på Caveres webbplats >

Tillgänglig stor toalett på offentlig plats

Tillgänglig toalett i båda riktningarna

pdf

dwg

ladda ner demobilder till dig själv

Tillgängligt badrum i hotellrum

 

pdf

dwg

ladda ner demobilder till dig själv