TIETOA VÄESTÖNSUOJELUSTA

Väestönsuojat ja väestönsuojelu puhuttavat nyt monia ja aihe on ajankohtainen. Tälle sivulle on koottuna tietoa väestönsuojeluun ja väestönsuojiin liittyen. Aihesisältöinä muun muassa väestönsuojelun ja väestönsuojien lainsäädäntöä, perusperiaatteita ja historiaa. Lisäksi koostamme tietoa liittyen pelastustoimintaan sekä tarkempaa tietoa väestönsuojista käytännössä. Sivua täydennetään koko ajan.

VÄESTÖNSUOJELU

Kuva: Väestönsuojia on eri kokoisia. Kuvassa oleva väestönsuoja rakennetaan asuinrakennuksen pohjakerrokseen ja sitä tyypillisesti käytetään kellarivarastona. Rakenteet mitoitetaan kestämään asevaikutuksien tärähdyskuormituksia ja niiden valmistukseen on tarkat määritykset. Kuvan väestönsuoja on teräsbetonielementeistä tehty S1-luokan väestönsuoja.

Väestönsuojelu liittyy poikkeustilanteisiin, joissa ihmisiä ja omaisuutta suojataan sekä poikkeuksellisiin toimiin varaudutaan. Väestönsuojelu on myös olennainen osa pelastustoimintaa, johon liittyvät tapahtuneen onnettomuuden vahinkojen ja vammojen minimointi ja ensiapu. Suomessa pelastustoimintaa johtaa sisäministeriö, joka valvoo pelastustointa ja vastaa sen palvelukyvystä.

Lisätietoja ja linkkejä väestönsuojelusta ja pelastustoimesta:

Sisäministeriö

Pelastustoimi

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tiedote (PDF)

Pärjäisitkö omin avuin 72 tuntia?

VÄESTÖNSUOJAT KAUPUNGEITTAIN

Kuva: Väestönsuojan kansainvälinen merkki.

VÄESTÖNSUOJELUN LAINSÄÄDÄNTÖ

Kuva: Väestönsuojan suojelumateriaalin tarkoituksena on turvata väestönsuojan toimintaa suojautumistilanteen aikana. Suojelumateriaali toimitetaan pakattuna yhteen laatikkoon, joka toimii samalla suojelumateriaalien säilytyslaatikkona. Suojelumateriaalin sisältö ja määrä vaihtelevat kiinteistön henkilömäärän tai suojan henkilömäärän mukaan. Suojelumateriaali pitää sisällään mm. alkusammutus-, pelastus- ja raivauskaluston, henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet, joditabletteja ja säteilymittarin. Suojelumateriaalin tarkoituksena on turvata väestönsuojan toiminta suojautumistilanteen aikana.

Väestönsuojelulain 1§:n mukaan väestönsuojelun tarkoituksena on väestön ja omaisuuden turvaaminen sodan ja muiden siihen verrattavien olosuhteiden aiheuttamilta tuhoilta sekä niiden vahinkojen rajoittaminen ja niiden seurausten lieventäminen.

Lue lisää väestönsuojelulaista:

Finlex: Pelastuslaki

Finlex: Valtioneuvoston asetus väestönsuojista

Suomessa pelastustoimintaa johtaa sisäministeriö, joka valvoo pelastustointa ja vastaa sen palvelukyvystä. Ohjeet kansalaisille väestönsuojeluun liittyvistä käytännön toimista tulevat aina sisäministeriön, pelastustoimen ja kunnan viranomaisten ohjeistuksella.

VÄESTÖNSUOJIEN MERKITYS JA HISTORIA

Kuva: Helsingin Erottajalle Diananpuistoon rakennettiin sirpalesuojia lokakuussa 1939. Diananpuiston kalliosuoja toteutettiin vuonna 1972 Insinööritoimisto Parkatti & Salosen suunnitelemien pohjalta.

Suomalaisen arvomaailman pohjalta olemme pyrkineet suojelemaan tasapuolisesti kansalaisia – ei vain sotilaita ja johtajia – rakentamalla väestönsuojia kaikkialle maahan yli viiden vuosikymmenen ajan. Suomen väestönsuojien rakentamisjärjestelmä on ollut nerokas ratkaisu, sillä väestönsuojia on rakennettu muun rakentamisen yhteydessä. Rakentamisen kustannukset on maksanut rakennuksen omistajia ja hän on voinut määritellä suojan normaaliolojen käytön. Me suomalaiset voisimme olla ylpeitä tästä saavutuksesta.  Lähde: Pekka Rajajärvi: Väestönsuojien rakentamisen historia ja käsikirja 1927 -2016.

Suomessa on rakennettu nykyaikaisia väestönsuojia vuodesta 1959 lähtien. Perusteluna on ollut perusturvallisuuden tae. Väestönsuojien rakentaminen hädän hetkellä on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Siksi ne on suunniteltava ja rakennettava normaalioloissa pitkäjänteisellä periaatteella. Lain muutos vuonna 2011 on pidentänyt väestönsuojien käyttöönottoaikaa yhdestä vuorokaudesta kolmeen. Se tarkoittaa sitä, että normaaliaikoina pitää väestönsuojien kuntoon keskittää entistä enemmän huomiota.

VSSR:n eli väestönsuojien rakentamisyhdistyksen mukaan selvä enemmistö suomalaisista kannattaa yhä väestönsuojien rakentamista. Jo kahdeksan vuotta sitten suomalaisten turvattomuuden tunne oli korkeammalla kuin koskaan sitten vuoden 1990. Nyt tilanne on entisestään kärjistynyt.

Pelastustieto: ”Suomesta kehittyi 80 vuodessa väestönsuojelun suurvalta”

AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA