ESTEETTÖMYYS

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS

Esteettömyyskartoituksessa selvitetään kohteen esteettömyys ja tilojen toimivuus eri tavoin liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden kannalta. Karanttian tytäryhtiö Avaava tekee esteettömyyskartoituksia palvelemaan sekä peruskorjaus- että uudisrakennushankkeiden rakennuttajia ja suunnittelijoita.

Kartoitusmenetelmä perustuu rakennuslainsäädäntöön ja suosituksiin. Pohjana käytetään yleisesti hyväkysyttyä ESKEH-kartoitusmenetelmää. Kartoituksen tuloksena syntyy raportti, jossa esitetään havaitut ongelmakohdat ja annetaan toimenpide-ehdotukset.

ESTEETTÖMYYSKOULUTUS

Esteettömyyskoulutusten sisällöt räätälöidään vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Koulutus voi rakentua esimerkiksi meneillään olevan rakennuskohteen esteettömyyshaasteiden ympärille tai koulutuksen sisältö voidaan rajata koskemaan vain tiettyjä esteettömyyden osa-aluetta, kuten esimerkiksi toimivaa näkemis- tai kuulemisympäristöä.

Koulutus voi olla muutaman tunnin etäluento tai livetilaisuus, jossa on mahdollista testata AgeMan-ikäpukua, pyörätuolilla liikkumista sekä erilaisia näkövammoja simuloivia laseja. Koulutuksesta vastaavat Karanttian tytäryhtiö Avaavan esteettömyysasiantuntijat.

ESTEETTÖMYYSSUUNNITTELU JA -KONSULTOINTI

Karanttian tytäryhtiö Avaavan kokeneet esteettömyysasiantuntijat tarjoavat tukea niin pieniin kuin suuriinkin rakennushankkeisiin. Esteettömyyskonsultointi voi olla laajuudeltaan koko suunnittelu- ja toteutusvaiheen kattavaa tietotukea tai nopeasti toteutettavaa esteettömyysneuvontaa, esimerkiksi tuotevaihtoehtojen kartoitusta.

Avaava tarjoaa valmiit esteettömyyssuunnitelmat rakennuslupia varten ja suunnitteluapua työn edetessä. Suunnittelupalvelu sisältää valmiit kuvat asiakkaan käyttöön.