TIETOSUOJASELOSTE

KARANTTIA OY PERUSTURVA
Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet, jotka koskevat Karanttia Oy Perusturvan (lyhyemmin Karanttia) palveluita.

Tarkempi kuvaus palveluistamme löytyy verkkosivuiltamme. Meiltä voi myös tarkemmin kysyä palveluistamme. Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme muun muassa seuraavia asioita:
– Tiedot Karanttia Oy Perusturvan asiakasrekisteristä, rekisterinpitäjästä ja tämän edustajasta
– Tiedot Karanttia Oy Perusturvan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta
– Tiedot säännönmukaisista tietojen luovutuksista sekä;
– Tiedot rekisteröityjen oikeuksista, jotka koskevat keräämiämme henkilötietoja.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA SELVITYS REKISTERISTÄ
Karanttia kunnioittaa jokaisen yksityisyyttä ja noudattaa voimassa olevaa, henkilötietojen käsittelyä koskevaa Suomen lainsäädäntöä. Karanttia ei kerää henkilötietoja sivuilla kävijöistä, ellei henkilö itse anna henkilötietojaan käyttöömme. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Näitä tietoja käytämme ainoastaan silloin, kun kyseessä on Karanttian tarjoamat palvelut ja/tai vastatessamme lisätieto- ja tarjouspyyntöihin. Keräämme yleisiä tietoja sivujen käyttäjistä selvittääksemme kävijöiden määrää, mutta niiden tietojen perusteella ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ, YHTEYSHENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT:
• Karanttia Oy Perusturva, y-tunnus: 0679780-7
Puhelinnumero: +358 9 7568 3223
• Osoite: Katariina Saksilaisen katu 6 B TH 4, 00560 Helsinki
• Yhteyshenkilö: Terhi Tamminen, terhi.tamminen@karanttia.com, +358 45 135 8932
Edellä mainittu rekisterin ylläpitäjä hallinnoi ja ylläpitää tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä itsenäisesti. Mikäli haluat lisätietoja asiakasrekisteristä, ole yhteydessä yllä olevaan yhteyshenkilöön.

REKISTERIN NIMI
Asiakas-, tiedotus- ja markkinointirekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asioinnin, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, tilaisuuksien, markkinoiden ja muiden yritystoimintamme hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös viestintä- ja markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen ja suoraviestinnän lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana tai yhteistyökumppanina olevien organisaatioiden yhteyshenkilöt ja työntekijät, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, Karanttian tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuneet, tai markkinointi- ja viestintäluvan antaneet.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:
a) nimi ja yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, titteli, osoite ja puhelinnumero);
b) rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen liiketoimintasuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja laskutustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun ja kaupalliseen tietoliikenteeseen liittyvät tiedot;
c) rekisterinpitäjän verkkosivuilla tapahtunut osallistuminen tapahtumiin, tapahtumiin syötetyt tiedot, yhteydenotot Karanttiaan, sekä yhteydenotot muihin Karanttian työntekijöihin ja palveluihin, sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot;
d) rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan annetut tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja: nimi, titteli, organisaatio, sähköposti, osoite, puhelinnumero, ruoka-allergiatiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Karanttia Oy Perusturvan säännönmukaiset tietolähteet ovat yritykselle ilmoitetut tiedot, RPT Docu Oy:n tietokanta, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta, verkkosivustojen, blogien ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot, yhteistyökumppanitiedot, sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekisteritietoja voidaan jakaa Karanttia Oy Perusturvan sisällä ja muiden Karanttia Oy Perusturvan sidosryhmien välillä, mikäli henkilö on siihen itse antanut luvan.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

OIKEUS TARKISTAA JA MUOKATA REKISTERISSÄ OLEVIA TIETOJA
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Karanttia Oy Perusturva pyytää yhteydenoton yhteydessä vahvistusta ja lupaa nykyisten henkilötietojen käyttöön rekisterissämme. Pyyntö rekisterin tarkistamiseksi tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

YLEISESTI
Teemme parhaamme, jotta tietosuoja on asianmukaisesti hoidettu ja että tietosuojaselosteemme on ajan tasalla. Otamme myös mielellämme palautetta ja kehitysehdotuksia vastaan.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 4.11.2021.