VÄESTÖNSUOJELU

Kaikki väestönsuojeluun! Ota yhteyttä ja pyydä tarjous: vss@karanttia.com

Karanttia®-väestönsuojaratkaisut kattaa kaiken tarvittavan väestönsuojien rakentamiseen ja korjaamiseen. Palvelumme ja tuotteemme ovat:

Karanttia®-väestönsuojaratkaisut kattaa kaiken tarvittavan väestönsuojien rakentamiseen ja korjaamiseen. Palvelumme ja tuotteemme ovat:

 • Suunnittelu ja konsultointi
 • Väestönsuojaratkaisut rakentamiseen ja korjaamiseen
 • Väestönsuojakartoitukset
 • Väestönsuojatarkistukset
 • Väestönsuojapiirustukset ja käyttöönottosuunnitelmat
 • Korjaustoimenpiteet ja huoltotyöt
 • Tiiveyskoe
 • Korjaustoimenpiteiden budjetointi
 • Ylläpitohuolto
 • Väestönsuojan rakennesuunnitelmat rakennusvalvontaa varten
 • Väestönsuojan sijoituspiirustus
 • Väestönsuojan ovet, luukut, LVIS-läpiviennit
 • Kriisiajan IV-laitteet, kanavat, ilmanottoputket
 • Väestönsuojan kriisiajan varusteet
 • Tiiveyskoe väestönsuojan tarkastajaa varten

VÄESTÖNSUOJARATKAISUT RAKENTAMISEEN

Karanttian kokonaistoimitukseen sisältyy kaikki S1-luokan väestönsuojarakentamiseen.

S1-luokan suojiin:

 • Väestönsuojan rakennesuunnitelma rakennusvalvontaa varten
 • Väestönsuojan sijoituspiirustus
 • Väestönsuojan ovet, luukut, LVIS läpiviennit
 • Kriisiajan IV-laitteet, kanavat, ilmanottoputket
 • Väestönsuojan kriisiajan varusteet
 • Tiiveyskokeen väestönsuojan tarkastajaa varten

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous: vss@karanttia.com

KRIISIAJAN LAITTEET JA VARUSTEET

Karanttia®-väestönsuojasta löytyvät kaikki viranomaismääräykset täyttävät VSS-tuotteet, laitteet ja varusteet. Määräykset täyttävät niin valtakunnallisen kuin paikallisenkin tason.

Kokonaistoimitukseen sisältyvät laitteet ja varusteet:

 • Ilmanvaihtolaitteistot IVL-1
 • Sulkuteltta ST-1
 • Varavesisäiliö VS-3
 • Kuivakäymäläkomero KH-3
 • Kuivakäymäläkalusteet KK-3
 • Jäteastiat JS-3
 • Suojelumateriaali

Tutustu varusteisiin ja laitteisiin tarkemmin tästä >

VÄESTÖNSUOJATARKASTUKSET
JA KORJAUKSET

Karanttian kautta on saatavilla sekä väestönsuojien kuntokartoitukset että korjaukset. Väestönsuojan kartoituksessa inventoidaan suojassa olevat varusteet, sekä tarkastetaan laitteiden kunto niiden valmistajien edellyttämällä tavalla. Kartoitus sisältää kirjallisen raportin suojan kunnosta. Korjaustarpeista annetaan toimenpidesuunnitelma, hinta-arvio ja tarjous väestösuojien varustepäivityksistä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous: vss@karanttia.com

TIETOA VÄESTÖNSUOJELUSTA

Väestönsuoja on rakennukseen tai sen yhteyteen tehty erillinen tila tai erillinen rakennus. Sen tehtävä on antaa ihmisille suojaa siellä, missä ihmiset normaalisti liikkuvat, käyvät töissä ja asuvat. Suojaavan rakennuksen tehtävänä on suojata ihmisiä esimerkiksi myrkkyvuotojen, radioaktiivisen laskeuman tai mahdollisen sotilaallisen hyökkäyksen varalta. Suomessa väestönsuojat on pääosin tarkoitettu suojautumiseen aseellisen konfliktin aikana.

Suomessa väestönsuojelun (VSS) tarkoituksena on turvata siviiliväestöä ja sotiin osallistumattomia henkilöitä sotien, aseellisten selkkausten ja taisteluiden aikana. Väestönsuojeluun varaudutaan muun muassa rakentamalla väestönsuojia. Sisäministeriö johtaa ja koordinoi väestönsuojelun kansallisia järjestelyitä. Väestönsuojien rakentamisesta ja ylläpidosta säädetään pelastuslaissa.

Karanttialla on yli 37 vuoden kokemus viranomaisten määräysten mukaisten elementtiväestönsuojien rakentamisesta. Ainutlaatuinen asiantuntijuus takaa kattavan ja luotettavan tiedon niin arkkitehdeille, suunnittelijoille kuin muillekin rakentamisen ammattilaisille. Asiantuntijamme auttavat kaikissa väestönsuojan suunnitteluun ja rakentamisen liittyvissä kysymyksissä.

Väestönsuojelu liittyy poikkeustilanteisiin, joissa ihmisiä ja omaisuutta suojataan sekä poikkeuksellisiin toimiin varaudutaan. Väestönsuojelu on myös olennainen osa pelastustoimintaa, johon liittyvät tapahtuneen onnettomuuden vahinkojen ja vammojen minimointi ja ensiapu. Suomessa pelastustoimintaa johtaa sisäministeriö, joka valvoo pelastustointa ja vastaa sen palvelukyvystä.

Lisätietoja ja linkkejä väestönsuojelusta ja pelastustoimesta:

Sisäministeriö

Pelastustoimi

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tiedote (PDF)

Pärjäisitkö omin avuin 72 tuntia?

VÄESTÖNSUOJAT KAUPUNGEITTAIN

Väestönsuoja Skyddsrum

Kuva: Väestönsuojan kansainvälinen merkki.

VÄESTÖNSUOJELUN LAINSÄÄDÄNTÖ

Väestönsuojelulain 1§:n mukaan väestönsuojelun tarkoituksena on väestön ja omaisuuden turvaaminen sodan ja muiden siihen verrattavien olosuhteiden aiheuttamilta tuhoilta sekä niiden vahinkojen rajoittaminen ja niiden seurausten lieventäminen.

Lue lisää väestönsuojelulaista:

Finlex: Pelastuslaki

Finlex: Valtioneuvoston asetus väestönsuojista

Suomessa pelastustoimintaa johtaa sisäministeriö, joka valvoo pelastustointa ja vastaa sen palvelukyvystä. Ohjeet kansalaisille väestönsuojeluun liittyvistä käytännön toimista tulevat aina sisäministeriön, pelastustoimen ja kunnan viranomaisten ohjeistuksella.

VÄESTÖNSUOJIEN MERKITYS
JA HISTORIA

Kuva: Helsingin Erottajalle Diananpuistoon rakennettiin sirpalesuojia lokakuussa 1939. Diananpuiston kalliosuoja toteutettiin vuonna 1972 Insinööritoimisto Parkatti & Salosen suunnitelemien pohjalta.

Suomalaisen arvomaailman pohjalta olemme pyrkineet suojelemaan tasapuolisesti kansalaisia – ei vain sotilaita ja johtajia – rakentamalla väestönsuojia kaikkialle maahan yli viiden vuosikymmenen ajan. Suomen väestönsuojien rakentamisjärjestelmä on ollut nerokas ratkaisu, sillä väestönsuojia on rakennettu muun rakentamisen yhteydessä. Rakentamisen kustannukset on maksanut rakennuksen omistajia ja hän on voinut määritellä suojan normaaliolojen käytön. Me suomalaiset voisimme olla ylpeitä tästä saavutuksesta.  Lähde: Pekka Rajajärvi: Väestönsuojien rakentamisen historia ja käsikirja 1927 -2016.

Suomessa on rakennettu nykyaikaisia väestönsuojia vuodesta 1959 lähtien. Perusteluna on ollut perusturvallisuuden tae. Väestönsuojien rakentaminen hädän hetkellä on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Siksi ne on suunniteltava ja rakennettava normaalioloissa pitkäjänteisellä periaatteella. Lain muutos vuonna 2011 on pidentänyt väestönsuojien käyttöönottoaikaa yhdestä vuorokaudesta kolmeen. Se tarkoittaa sitä, että normaaliaikoina pitää väestönsuojien kuntoon keskittää entistä enemmän huomiota.

VSSR:n eli väestönsuojien rakentamisyhdistyksen mukaan selvä enemmistö suomalaisista kannattaa yhä väestönsuojien rakentamista. Jo kahdeksan vuotta sitten suomalaisten turvattomuuden tunne oli korkeammalla kuin koskaan sitten vuoden 1990. Nyt tilanne on entisestään kärjistynyt.

Pelastustieto: ”Suomesta kehittyi 80 vuodessa väestönsuojelun suurvalta”