Karanttian kuntokartoituksilla väestönsuojat ajan tasalle

Tiedätkö millaisessa kunnossa väestönsuojanne varusteet ovat? Entä toimivatko laitteet kriisitilanteessa niiden valmistajien edellyttämällä tavalla? Karanttian kuntokartoitus on palvelu, jossa käymme läpi väestönsuojien kunnon ja tuotamme siitä raportin. Esteettömyyskartoituksien avulla selvitämme puolestaan rakennetun ympäristön nykytilan. Lue lisää!  

Suomessa oli 2020-luvun alkaessa yli 54 000 väestönsuojaa. Niiden tyyli on vaihdellut osaamisen ja määräysten myötä. Jo yli 50 vuotta sitten tuli voimaan nykymääräysten mukainen ilmanvaihtolaitteisto. Koko maa tuli väestönsuojien rakentamisvelvoitteen piiriin 1991.  

“Väestönsuojia on monelta vuosikymmeneltä ja niissä eri aikoina annettujen määräysten mukaiset toteutukset. Väestönsuojien kunto on siksikin syytä selvittää”, kertoo Karanttian myyntipäällikkö Kristian Antila.  

Väestönsuojat ovat normaaliaikoina monipuolisesti käytössä, esimerkiksi harraste- ja varastotiloina. Ne ovat merkittävä osa rakennuskantaa, ja säännösesti huollettuina kohtuullisia ylläpidettäviä.  

“Tärkeintä on kuitenkin, että kriisitilanteessa väestönsuojat toimivat niin kuin niiden pitää”, Antila tähdentää. 

Karanttian kuntokartoitus

Karanttian tarjoama väestönsuojien kuntokartoitus on kustannustehokas tapa varmistua oman väestönsuojan valmiudesta. Kartoituksessa inventoidaan väestönsuojan varusteet ja tarkistetaan väestönsuojan laitteiden kunto. Kartoituksesta toimitetaan seikkaperäinen raportti, josta selviää väestönsuojan nykytila.  

“Jos korjaustarpeita ilmenee, toimitamme niistä kohdekohtaisen hinta-arvion”, Kristian Antila sanoo.  

“Tarvittaessa teemme kohdekohtaisen tarjouksen väestönsuojien varustepäivityksistä.” 

Kartoituksen ja tarkastuksen yhteydessä lisättävät tai vaihdettavat aineet ja tarvikkeet sisältyvät aina palvelun kiinteään hintaan.  

Väestönsuojien kuntokartoitusten ohella suoritamme väestönsuojien ylläpitäviä huoltotöitä ennalta sovitun huolto-ohjelman mukaisesti. Huoltotyöt on mahdollista raportoida suoraan asiakkaan sähköiseen järjestelmään.  

Esteettömyyskartoitukset selvittävät kohteen nykytilan 

Karanttian kartoituspalvelut sisältävät myös esteettömyyskartoitukset.  

“Esteettömyyskartoituksen avulla selvitämme rakennuksen esteettömyyden ja tilojen toimivuuden eri tavoin liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden kannalta”, kertoo Karanttian johtava esteettömyysasiantuntija Marjo Kivi. 

Karanttian esteettömyyskartoituksen pohjana käytetään yleisesti hyväksyttyä ESKEH-kartoitusmenetelmää, joka on kehitetty valtakunnallisena yhteistyöprojektina. Sen avulla saadaan tietoa, miten esteettömyydelle asetetut kriteerit toteutuvat. Menetelmät perustuvat rakennuslainsäädäntöön ja suosituksiin. 

“Teemme esteettömyyskartoituksia, jotka palvelevat sekä peruskorjaus- että uudisrakennushankkeiden rakennuttajia ja suunnittelijoita”, Kivi täsmentää. 

Esteettömyyskartoituksen lopputuloksena syntyvä raportti esittää havaitut ongelma-alueet kuvin ja tekstein sekä tarjoaa toimenpide-ehdotukset ongelmien ratkaisemiseksi.  

Ole yhteydessä ja pyydä kartoituksista tarjous! 

Haluatko tietää lisää väestönsuojiin liittyviin kuntokartoituksiin? Kysy ja ota heti yhteyttä: 

Kristian Antila, myyntipäällikkö 

Puh. 040 834 9214 

Sähköposti: kristian.antila@karanttia.com 

Esteettömyyskartoituksiin liittyvissä asioissa, ole suoraan yhteydessä: 

Marjo Kivi, johtava esteettömyysasiantuntija 

Puh. 050 338 8765 

Sähköposti: marjo.kivi@karanttia.com 

BLOGIARKISTO